معنی و ترجمه کلمه climatological به فارسی climatological یعنی چه

climatological


مربوط به اب وهوا شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها