معنی و ترجمه کلمه climax به فارسی climax یعنی چه

climax


اوج ،راس ،قله ،منتها درجه ،باوج رسيدن
روانشناسى : اوج جنسى
زيست شناسى : کليماکس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها