معنی و ترجمه کلمه clinometric به فارسی clinometric یعنی چه

clinometric


وابسته به شيب سنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها