معنی و ترجمه کلمه close aboard به فارسی close aboard یعنی چه

close aboard


نزديک ،چسبيده به
ورزش : نزديک به قايق ديگر
علوم نظامى : پوشش هوايى نزديک
علوم دريايى : پوشش هوايى نزديک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها