معنی و ترجمه کلمه close support mission به فارسی close support mission یعنی چه

close support mission


علوم نظامى : ماموريت پشتيبانى نزديک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها