معنی و ترجمه کلمه close with به فارسی close with یعنی چه

close with


نزديک شدن به دشمن
علوم نظامى : اخذ تماس با دشمن درگير شدن با دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها