معنی و ترجمه کلمه close-grained به فارسی close-grained یعنی چه

close-grained


علوم مهندسى : بلورى مسدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها