معنی و ترجمه کلمه close-hauled به فارسی close-hauled یعنی چه

close-hauled


ورزش : پيشروى قايق در مقابل باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها