معنی و ترجمه کلمه close-packed cubic به فارسی close-packed cubic یعنی چه

close-packed cubic


شيمى : مکعبى تنگچين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها