معنی و ترجمه کلمه closed file به فارسی closed file یعنی چه

closed file


کامپيوتر : فايل بسته
ورزش : ستون بسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها