معنی و ترجمه کلمه closed game به فارسی closed game یعنی چه

closed game


ورزش : بازى بسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها