معنی و ترجمه کلمه closed loop به فارسی closed loop یعنی چه

closed loop


حلقه مسدود،حلقه بسته
کامپيوتر : حلقه بسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها