معنی و ترجمه کلمه closed stock به فارسی closed stock یعنی چه

closed stock


اجناس ذخيره
علوم نظامى : اجناس انبار شده ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها