معنی و ترجمه کلمه closed subroutine به فارسی closed subroutine یعنی چه

closed subroutine


زيرروال مسدود،زيرروال بسته
کامپيوتر : زيرروال بسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها