معنی و ترجمه کلمه closed universe به فارسی closed universe یعنی چه

closed universe


جهان بسته
نجوم : جهان متناهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها