معنی و ترجمه کلمه closed به فارسی closed یعنی چه

closed


مسابقه محدود به سن يا جنس ،وضع اماتورى يا حرفه اى ،پاى جلو را نزديک خط گذاشتن( شمشيربازى)،محصور،مسدود،محرمانه ،بسته ،ممنوع الورود
کامپيوتر : مسدود
ورزش : پاى جلو را نزديک خط گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها