معنی و ترجمه کلمه closet به فارسی closet یعنی چه

closet


صندوق خانه ،پستو،گنجه ،خصوصى ،مخفى ،پنهان کردن ،نهفتن ،منزوى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها