معنی و ترجمه کلمه closing azimuth error به فارسی closing azimuth error یعنی چه

closing azimuth error


علوم نظامى : اشتباه گراى بستن پيمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها