معنی و ترجمه کلمه closing به فارسی closing یعنی چه

closing


نهايى ،بستن
قانون ـ فقه : اخرى
علوم نظامى : بستن پيمايش ،خاتمه عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها