معنی و ترجمه کلمه cloture به فارسی cloture یعنی چه

cloture


کفايت مذاکرات( درمجلس شورا)،راى به کفايت مذاکرات دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها