معنی و ترجمه کلمه clown به فارسی clown یعنی چه

clown


لوده ،مسخره ،مقلد،مسخرگى کردن ،دلقک شدن
ورزش : دلقک زمين گاوبازى که گاو را از سوار زمين خورده دور مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها