معنی و ترجمه کلمه clownishness به فارسی clownishness یعنی چه

clownishness


روستاصفتى ،ناهنجارى ،بى ادبى ،لودگى ،مسخرگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها