معنی و ترجمه کلمه club-footed به فارسی club-footed یعنی چه

club-footed


پاچنبرى ،کج پا

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها