معنی و ترجمه کلمه cluster mill به فارسی cluster mill یعنی چه

cluster mill


علوم مهندسى : فرزى که متشکل از دو نورد متحرک کوچک که هر کدام از انها به وسيله يک جفت نورد بزرگ حائل و به حرکت در مى ايد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها