معنی و ترجمه کلمه cluster of galaxies به فارسی cluster of galaxies یعنی چه

cluster of galaxies


نجوم : مجموعه کهکشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها