معنی و ترجمه کلمه clutch pressure plate به فارسی clutch pressure plate یعنی چه

clutch pressure plate


عمران : صفحه فشاردهنده کلاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها