معنی و ترجمه کلمه co-twin control method به فارسی co-twin control method یعنی چه

co-twin control method


روانشناسى : روش کنترل با دو قلوها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها