معنی و ترجمه کلمه co به فارسی co یعنی چه

co


پيشونديست بمعنى با و باهم
علوم هوايى : پيشوندى بمعناى ¹ 9درجه منهاى مقدار مذکور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها