معنی و ترجمه کلمه coach and pupil method به فارسی coach and pupil method یعنی چه

coach and pupil method


روش مربى و شاگرد در اموزش
علوم نظامى : روش استفاده از کمک مربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها