معنی و ترجمه کلمه coach به فارسی coach یعنی چه

coach


واگن راه اهن ،کالسکه ،واگن راه اهن ،مربى ورزش ،رهبرى عمليات ورزشى را کردن ،معلمى کردن
روانشناسى : اماده ساز
ورزش : مربى
علوم نظامى : کمک مربى کمک استاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها