معنی و ترجمه کلمه coastal frontier به فارسی coastal frontier یعنی چه

coastal frontier


حدود ساحلى
علوم نظامى : نوار مرزى ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها