معنی و ترجمه کلمه coated cathode به فارسی coated cathode یعنی چه

coated cathode


شيمى : کاتد اندوده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها