معنی و ترجمه کلمه cob به فارسی cob یعنی چه

cob


ادم مهم ،ضربت برکپل cobb( نيز نوشته مى شود)،توده ،چوب ذرت
معمارى : چينه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها