معنی و ترجمه کلمه cocky به فارسی cocky یعنی چه

cocky


ازخودراضى ،جسور،خودنما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها