معنی و ترجمه کلمه coconsciousness به فارسی coconsciousness یعنی چه

coconsciousness


ادراک چيزهاى يکسان ،اگاهى ثانوى
روانشناسى : هشيارى دوگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها