معنی و ترجمه کلمه coefficient of earth pressure به فارسی coefficient of earth pressure یعنی چه

coefficient of earth pressure


عمران : ضريب فشار خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها