معنی و ترجمه کلمه coefficient of expansion به فارسی coefficient of expansion یعنی چه

coefficient of expansion


ضريب انبساط
علوم مهندسى : ضريب گستردگى
معمارى : ضريب انبساط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها