معنی و ترجمه کلمه coefficient of quartile deviation به فارسی coefficient of quartile deviation یعنی چه

coefficient of quartile deviation


بازرگانى : ضريب انحراف چارکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها