معنی و ترجمه کلمه coequal به فارسی coequal یعنی چه

coequal


متعادل ومتساوى ،درشان ومقام وغيره ،متساوى از هر نظر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها