معنی و ترجمه کلمه coffee-grounds به فارسی coffee-grounds یعنی چه

coffee-grounds


تفاله قهوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها