معنی و ترجمه کلمه coffee-roaster به فارسی coffee-roaster یعنی چه

coffee-roaster


قهوه بوده ،اسباب بودادن قهوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها