معنی و ترجمه کلمه cognition به فارسی cognition یعنی چه

cognition


ادراک ،معرفت ،شناخت
روانشناسى : شناخت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها