معنی و ترجمه کلمه coherence به فارسی coherence یعنی چه

coherence


ربط( در گفتار)،چسبيدگى ،ارتباط( مطالب)،وابستگى
کامپيوتر : فرضيه تکنولوژى پيمايش صفحه اى تلويزيون
شيمى : همدوسى
روانشناسى : به هم پيوستگى
زيست شناسى : همدوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها