معنی و ترجمه کلمه coherent scattering به فارسی coherent scattering یعنی چه

coherent scattering


شيمى : پراکندگى همدوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها