معنی و ترجمه کلمه coil up به فارسی coil up یعنی چه

coil up


سيم پيچ کردن ،پيچيدن ،جمع شدن ستون زرهى
علوم نظامى : تجمع ستون در راحت باش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها