معنی و ترجمه کلمه coil به فارسی coil یعنی چه

coil


حلقه شدن ،حلقه کردن ،بوبين ،حلقه ،کويل ،چنبره زدن ،فنر،بدور چيزى بطورمارپيچ پيچيدن ،مارپيچ ،سيم پيچ
علوم مهندسى : چنبره
الکترونيک : پيچک
علوم هوايى : سيم پيچ
علوم نظامى : سيم پيچ برق پيچيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها