معنی و ترجمه کلمه coincidence range finder به فارسی coincidence range finder یعنی چه

coincidence range finder


مسافت ياب دوشاخه اى
علوم نظامى : مسافت ياب انطباقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها