معنی و ترجمه کلمه cold body به فارسی cold body یعنی چه

cold body


معمارى : منبع سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها