معنی و ترجمه کلمه cold brittleness به فارسی cold brittleness یعنی چه

cold brittleness


شکستگى سرد
علوم مهندسى : شکنندگى سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها