معنی و ترجمه کلمه cold finger condenser به فارسی cold finger condenser یعنی چه

cold finger condenser


شيمى : چگالنده انگشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها